CMTEC-เอ็นมิลคาร์ไบด์
-
ติดต่อสอบถาม

Carbide End Mill S-series

เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2F

 

เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4F

 

เอ็นมิลคาร์ไบด์ 2F รุ่นยาว

 

เอ็นมิลคาร์ไบด์ 4F รุ่นยาว