บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

19/9 ชั้นที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว 

อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

10540

โทร : 02-753-7889, 02-753-7830-31

FAX : 02-753-5266

E-mail : trc_thailand@hotmail.com